Historie firmy Lodge

Dvě historické události — uvedení litinového nádobí ze slévárny na trh a nedávné rozšířené slévárny — reprezentují dynamické příklady více než stoleté tradice společnosti Lodge Manufacturing Company přicházet s inovativními výrobky a investicemi do nového zařízení a technologií.

Růst a inovace: Lodge v průběhu století

Díky ověřené, kvalitní litině se společnost Lodge dostala z pozice regionálního výrobce mezi celostátní firmy. Její výrobky získaly od časopisu Good Housekeeping ocenění “Good Buy” (Dobrá koupě) za zdokonalení výrobků. Celostátní působení se rozrůstalo během prvních deseti let tohoto století, kdy společnost Lodge začala dosahovat historicky rekordních prodejů.

výroba litinového nádobí Lodge

Původ a založení firmy v South Pittsburgu

I když jsou v Lodge hrdí na úspěchy z poslední doby, jsou si vědomi, že za nimi stojí starší příběh. Vypravte se tedy s námi do malého městečka South Pittsburg ve státě Tennessee na konci 19. století. South Pittsburg se nacházel v Cumberlandské plošině v Apalačských horách na březích řeky Tennessee a doslova pulzoval novými možnostmi.

V roce 1896 tam Joseph Lodge otevřel slévárnu litiny, kterou pojmenoval po místním kazateli Josephu Haydenu Blacklockovi. Jejich společnost začínala jako skromná, rodinná firma, která vyráběla různé výrobky od kamen přes pánve po kuchyňské dřezy.

výroba litinového nádobíV květnu 1910 ale zasáhla ruka osudu a ve slévárně Blacklock se vzňal požár. Joseph Lodge na ztrátu zareagoval rychle - koupil blízký pozemek, který je nyní stálým sídlem jejich slévárny. Za pouhé tři měsíce Joseph Lodge s nově zapsanou společností s názvem Lodge Manufacturing Company obnovil slévárenskou výrobu.

S každým dalším desetiletím rozvíjel Lodge obchodní model zaměřený na průběžné inovace, kvalitnější zařízení a slévárenské postupy. Práce ve slévárně byla náročná na pracovní sílu, protože se všechno nádobí odlévalo a čistilo ručně.

Technologický rozvoj a ekologické inovace

V 50. letech minulého století byly nainstalovány nové licí stroje a mechanizované systémy na dodávky písku, byla sestavena plynová hliníková pec, ve které se odlévaly vzory k výrobě pískovacích forem, a stroj na čištění odlitků.

Když se v 60. letech minulého století rozrostla konkurence na trhu s novými kovy a kovovými povrchy používanými k výrobě kuchyňského nádobí, přišel Lodge s automatickým formovacím strojem Disamatic. O dva roky později Lodge přišel s elektrickou pecí, ve které se používal formovací a odlévací systém Disamatic a která svým výkonem překonala koksovou pec a zároveň snížila náklady.

Zákony o čistotě vod a ovzduší z roku 1970 přinutily americké společnosti k instalaci nových zařízení, která by splňovala ekologické limity. Společnost Lodge všechny nové normy přijala, nahradila staré elektrické pece a do provozu zapojila druhý formovací stroj Disamatic.

Inovace nevedly jen ke splnění zákonů o čistotě vod a ovzduší. V roce 1976 jejich automatizované procesy vyráběly za hodinu tolik forem, kolik se o třicet let dříve vyrobilo za jeden celý den.

Nahrazení zastaralých elektrických pecí ekologickými indukčními pecemi v roce 1991 bylo pro společnost Lodge Manufacturing Company zásadním milníkem v plnění ekologických norem. Využitím magnetické energie k výrobě tepla se společnost dostala z kategorie velkých producentů nebezpečného odpadu mezi malé producenty odpadu a v roce 1994 dokonce získala ocenění guvernéra státu Tennessee „Excellence in Hazardous Waste Reduction“ (Vynikající výsledky při snižování nebezpečných odpadů).

Dnes společnost Lodge Manufacturing Company provozuje slévárnu s nulovým tokem nebezpečného odpadu, za což je oceňována ekologickými i výrobními organizacemi.

Rozšíření produktové řady a mezinárodní uznání

Když jako první na trhu začali nabízet kvalitní kuchyňské nádobí, zaznamenalo toto zboží ve své tržní kategorii rychlý narůst ze 4% v roce 2002 na současných 15%.továrna Lodge na výrobu litinového nádobí

Společnost Lodge reagovala na rostoucí poptávku zákazníků rozšířením sortimentu kuchyňského nádobí o atraktivní výrobky z porcelánem smaltované litiny dovážené z Číny. Barevné výrobky zhotovovány podle našich přísně stanovených postupů mají stále jen ty nejlepší recenze jak v časopisech Good Housekeeping nebo Fine Cooking, tak v televizních programech o vaření a u našich vážených zákazníků.

Od roku 2023 je smaltované litinové nádobí vyráběno i v USA.

Společnost Lodge neustále přichází na trh s novým zbožím. V roce 2011 to byla nerezová sada Lodge Elements Stainless Steel a kuchyňské nádobí z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Nové výrobky se setkávají s nadšenými ohlasy. Například časopis Bon Appetit zařadil sadu Lodge Seasoned Steel mezi kuchyňské potřeby, které nesmějí chybět v žádné kuchyni (A Kitchen Essential).

Jedenáct let od uvedení kvalitního litinového kuchyňského nádobí na trh zahájila společnost Lodge projektem rozšíření slévárny. První fáze výstavby byla dokončena na podzim roku 2014. V nové slévárně nechybí nový tavný systém, další licí/formovací linka, ale především nová pracovní místa!

Neustálý rozvoj a budoucnost společnosti

Joseph Lodge by si asi jen stěží dokázal představit, jak dnes vypadá podnik, který založil před více než stoletím. Společnost Lodge zůstává rodinnou firmou a jediným výrobcem litinového nádobí v USA, který zhotovuje víc než 120 kvalitních litinových výrobků pro gurmánské a outdoorové prodejny a restaurace po celém světě.

Důležitější je ale skutečnost, že si společnost Lodge Manufacturing Company vydobyla celosvětové renomé jako jednička na trhu s litinovým nádobím.

Lodge Lodge Lodge Lodge

Máte dotaz?

Máte dotaz?

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.